Microsoft phát hành gói ISO cài đặt của Windows 10 Redstone 5 Insiders

Như vậy là sau 06 tháng phát triển, Windows 10 Redstone 5 Insiders cũng có bản ISO chính thức từ Microsoft.

Nếu quan tâm, có thể bạn sẽ thấy lần cuối cùng Microsoft phát hành gói ISO cài đặt các phiên bản Windows Insider là vào ngày 27/03, khi công ty phát hành phiên bản Windows 10 Build 17127. Đó là các phiên bản Insiders của Redstone 4, sau này trở thành Windows 10 April 2018 Update hoặc còn gọi là 1803. Không phải ngay cả bản dựng RTM, kết thúc là 17134.

Bây giờ, sau bốn tháng và gần sáu tháng phát triển Redstone 5, Microsoft cuối cùng đã phát hành gói ISO cài đặt của phiên bản hiện tại của Windows 10 đang được thử nghiệm. Build 17713.1002 là bản xây dựng thuộc vòng Slow ring thứ hai được phát hành cho Redstone 5, nhưng ISO không bao giờ được phát hành cho phiên bản đầu tiên.

Redstone 5 đã thực sự di chuyển từ chi nhánh RS_PRERELEASE sang RS5_RELEASE, điều đó có nghĩa là Microsoft đang giảm bớt sự phát triển để tập trung vào tối ưu và sửa lỗi thay vì cập nhật các tính năng mới. Trong thực tế, nếu bạn đăng ký máy tính của bạn trong vòng Skip Ahead, bạn vẫn sẽ được tiếp nhận tiếp các bản dựng từ phiên bản tiếp theo của Windows 10, có tên mã là 19H1, và đó là những phiên bản thuộc nhánh RS_PRERELEASE.

Có thể xem đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Windows 10 rằng không có bất kỳ gói ISO cài đặt nào được phát hành cho bản cập nhật tính năng từ nhánh RS_PRERELEASE. Và đây cũng được xem là lần đầu tiên chỉ có một phiên bản thuộc nhánh RS_PRERELEASE được xây dựng từ vòng Slow ring.

Nếu bạn muốn tải xuống gói ISO cài đặt của Windows 10 Insider Preview Build 17713, bạn có thể tìm thấy nó ở đây.

Phản hồi bài viết