Cách khởi động nóng trên iPhone XS và iPhone XS Max

Bạn đang tự hỏi cách làm thế nào để khởi động nóng trên iPhone XS và iPhone XS Max? Đây là câu trả lời.

Khởi động nóng (hay Hard-reset) là một trong những thủ thuật quan trọng mà người dùng iPhone nên biết, phòng trường hợp máy hoạt động không ổn định và “treo”. Khi đó, đây là một trong những cách cuối cùng bạn nên thử qua. Để khởi động nóng trên iPhone XS và iPhone XS Max, bạn hãy thực hiện như sau.

  • Nhấn nhanh và thả nút tăng âm lượng (Volume Up).
  • Nhấp nhanh và thả nút giảm âm lượng (Volume Down).
  • Nhấn và giữ nút Side, khi đó mục Slide to Power off sẽ hiển thị nhưng không cần quan tâm, tiếp tục giữ nút này cho đến khi hiện logo Apple để hard-reset.

Phản hồi bài viết

Từ khóa: