Microsoft mở chương trình đăng ký thử nghiệm Windows 10 19H1 (Redstone 6)

Microsoft bắt đầu cho phép người dùng đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm phiên bản Windows 10 19H1 (Redstone 6).

Gần hai tuần trước, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ ‘thiết lập lại’ hoàn toàn nhánh Skip Ahead của kênh Fast Ring. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai đã đăng ký trước đó sẽ không còn nhận được phiên bản thử nghiệm mới của Windows 10 phù hợp với kênh mà họ chọn. Chính vì lẽ đó, người dùng sẽ phải thực hiện việc đăng ký lại hoàn toàn cho đến khi Microsoft mở lại.

Và hôm nay, Microsoft đã chính thức mở lại nhánh Skip Ahead một lần nữa để người dùng có thể đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Windows 10, và người dùng tham gia lần đăng ký này sẽ là những người được tải về và trải nghiệm những bản xây dựng mới của phiên bản Windows 10 Redstone 6, có tên mã là “19H1”. Có vẻ như Microsoft đã loại bỏ tên mã Redstone như các bản cập nhật trước.

Ngay bây giờ, bạn đọc có thể đăng ký tham gia Skip Ahead để trải nghiệm những bản xây dựng mới của phiên bản Windows 10 19H1 (Redstone 6) từ Settings > Update & Security > Windows Insider Program.

Lưu ý rằng các bản xây dựng thử nghiệm có rất nhiều lỗi, do đó bạn đọc cần cân nhắc trước khi quyết định tham gia dùng thử.

Phản hồi bài viết