Microsoft bắt đầu cho phép sử dụng tính năng cài ứng dụng từ xa cho Windows 10

Tương tự như Google Play Store, người dùng đã có thể lựa chọn máy tính Windows 10 có cùng tài khoản Microsoft để cài đặt ứng dụng từ xa qua internet.

Trong lần cập nhật tích lũy mới đây, Microsoft đã kích hoạt tính năng cài đặt ứng dụng trên Microsoft Store từ xa vào nhiều máy tính chạy Windows 10 đang dùng chung một tài khoản Microsoft trong Windows 10 April. Tuy nhiên hiện tại tính năng này chỉ mới khả dụng tại khu vực Hoa Kỳ nên bạn cần phải chuyển thiết lập quốc gia trên máy tính về Hoa Kỳ mới có thể sử dụng được, cụ thể hãy vào Settings > Time & Language > Region & language > Country or region > Thay đổi thiết lập tại đây thành United States.

Cách sử dụng

  • Khởi động Windows Store.
  • Tìm đến ứng dụng muốn cài đặt.
  • Nhấp vào biểu tượng ba chấm và nhấp tiếp vào tùy chọn Install on my devices hiện ra.
  • Đánh dấu vào máy tính Windows 10 cần cài đặt trong danh sách.
  • Nhấp “Install now” để bắt đầu cài đặt.

Phản hồi bài viết