Firefox sẽ có giao diện nền sáng và tối khớp với Windows 10

Khi bật giao diện nền sáng hay tối, Firefox cũng sẽ kích hoạt giao diện tương tự.

Các phiên bản Windows gần đây bắt đầu bộ sung thêm giao diện Dark mode cho một số ứng dụng, và các ứng dụng khác như Microsoft Office cũng bắt đầu hỗ trợ. Mới đây thì danh sách đã bổ sung thêm ứng dụng trình duyệt web Mozilla Firefox. Phiên bản Firefox Nightly gần đây đã bắt đầu hỗ trợ chế độ này.

Hiện tại bạn có thể trải nghiệm thử chế độ Dark mode của Firefox Nightly bằng cách tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng này tại đây.

Sau khi cài đặt, để kích hoạt Dark mode, bạn cần bật nó trong Windows chứ không phải trong Firefox Nightly bằng cách vào Settings > Personalization > Color > chuyển tuỳ chọn Choose your Default app mode qua Dark. Lúc này khi chạy Firefox Nightly bạn sẽ thấy trình duyệt đã tự động kích hoạt giao diện Darkmode.

Phản hồi bài viết