Cách sửa lỗi không thể kích hoạt iMessage và Facetime trên iPhone

Nếu bạn đang gặp vấn đề về kích hoạt iMessage và Facetime trên iPhone, đây là gợi ý dành cho bạn.

Gần đây, phần lớn các thiết bị iPhone Lock hay gặp phải lỗi khi kích hoạt iMessage và FaceTime, bao gồm “Waiting for Activation Error”, “Activation Unsuccessful”, “Could not sign in, please check your network connection”, hoặc “An error occurred during activation”…

Nhìn chung lỗi này phần lớn nằm ở việc Trung tâm tin nhắn của nhà mạng không được cài đặt trên thiết bị, và để khắc phục, bạn hãy làm như sau:

  • Nếu bạn đang dùng SIM Viettel hãy nhập **5005*7672*+84980200030# vào Điện thoại và bấm nút gọi đi.
  • Nếu bạn đang dùng SIM VinaPhone hãy nhập **5005*7672*+8491020005# vào Điện thoại và bấm nút gọi đi.
  • Nếu bạn đang dùng SIM MobiFone hãy nhập **5005*7672*+84900000023# vào Điện thoại và bấm nút gọi đi.
  • Nếu bạn đang dùng SIM Vietnamobile hãy nhập **5005*7672*+84920210015# vào Điện thoại và bấm nút gọi đi.

Sau khi đổi số trung tâm nhắn tin xong, nếu vẫn còn hiện tượng không thể gửi tin nhắn thì các bạn tiếp tục thực hiện đặt lại cài đặt mạng bằng cách:

  • Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại) > Reset Network Settings (Đặt lại cài đặt mạng)

Cuối cùng, nếu vẫn tiếp tục gặp lỗi thì bạn có thể đặt lại cài đặt gốc của máy sau đó thực hiện lại việc active cùng với SIM ghép:

  • Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại) > Erase all content and settings (Xoá toàn bộ dữ liệu và cài đặt)

Phản hồi bài viết