Cách kiểm tra và thu hồi các quyền truy cập của ứng dụng trên Gmail, Facebook và Twitter

Đây là việc mà bạn nên làm thường xuyên để tránh các ứng dụng ảnh hưởng đến tính bảo mật của tài khoản Gmail, Facebook và Twitter.

Ngày nay, phần lớn các dịch vụ và ứng dụng điều tích hợp khả năng kết nối tài khoản với các dịch vụ, mạng xã hội trực tuyến như Gmail, Facebook và Twitter. Thông qua khả năng này, người dùng sẽ có thể bỏ qua bước đăng ký tài khoản khi sử dụng các dịch vụ và ứng dụng mới. Tuy nhiên, đôi khi việc quá cho phép các dịch vụ và ứng dụng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân sẽ gây ảnh hưởng đến sự bảo mật của tài khoản.

Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra và thu hồi các quyền truy cập của các dịch vụ và ứng dụng khi không còn sử dụng nữa nếu cần thiết. Cụ thể, bạn có thể truy cập vào các liên kết đưa đến trang quản lý ứng dụng và dịch vụ có liên kết với tài khoản thông qua các URL sau và tiến hành xóa hay ngắt kết nối ở các dịch vụ, ứng dụng mà mình không còn sử dụng nữa để bảo đảm an toàn cho tài khoản.

  • Gmail: http://myaccount.google.com/permissions
  • Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=applications
  • Twitter: https://twitter.com/settings/applications

Phản hồi bài viết