Cách chạy ứng dụng với quyền quản trị cao nhất trong Windows 10

Gợi ý bạn đọc 03 cách đơn giản để khởi chạy 01 ứng dụng hay phần mềm với quyền quản trị cao nhất trong Windows 10.

Thông thường, khi muốn chỉnh sửa bất kỳ điều gì liên quan đến hệ thống như là hộp thoại Run, Registry, Command Prompt, Windows PowerShell và một số ứng dụng khác, bạn sẽ phải đưa các ứng dụng này vào chế độ Administrator Mode (chế độ khởi chạy với quyền hạn của tài khoản quản trị). Tuy nhiên, mặc định các ứng dụng này lại không được kích hoạt ở chế độ Administartor Mode cho dù đã sử dụng lần nhiều với chúng.

Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn 03 cách đơn giản để khởi chạy 01 ứng dụng hay phần mềm với quyền quản trị cao nhất trong Windows 10. Cụ thể như sau:

  • Cách 1: Nhập từ khóa tên ứng dụng hay phần mềm vào Cortana. Khi kết quả hiện ra, hãy nhấn cùng lúc tổ hợp phím Ctrl + Shift rồi nhấn phím Enter.
  • Cách 2: Nhập từ khóa tên ứng dụng hay phần mềm vào Cortana. Khi kết quả hiện ra, hãy nhấn phải chuột vào tên ứng dụng, phần mềm và chọn lệnh “Run as administrator“.
  • Cách 3: Nhập lệnh thực thi ứng dụng hay phần mềm vào Run, sau đó hấn cùng lúc tổ hợp phím Ctrl + Shift rồi nhấn phím Enter.

Phản hồi bài viết

Từ khóa: