OneDrive trên Android cập nhật tính năng bảo mật bằng vân tay

Microsoft vừa bổ sung tính năng bảo mật vân tay cho ứng dụng OneDrive trên Android. 

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng OneDrive trên Android, hãy truy cập CH Google Play để cập nhật phiên bản mới của ứng dụng này. Thật vậy, Microsoft vừa làm mới ứng dụng với tính năng bảo vệ vân tay và chế độ xem lưới mới cho ảnh.

Sau khi cập nhật, để sử dụng tính năng bảo vệ vân tay, trước tiên bạn cần phải đi vào cài đặt của ứng dụng và bật tính năng mật mã cho bất cứ khi nào ứng dụng OneDrive được mở trên thiết bị của bạn. Sau đó, bạn có thể chuyển nút gạt thành “Sử dụng vân tay để xác thực” (Use fingerprint to authenticate) để kích hoạt tính năng xác thực bằng vân tay tay thay vì mật mã của để mở ứng dụng.

Thật không may là hiện tại chỉ có người dùng Android mới có được tính bảo mật vân tay cho ứng dụng OneDrive, phiên bản cho iOS chỉ có vài cập nhật nhỏ, chủ yếu là về khả năng xem và tương tác với các tập tin 3D cho tài khoản doanh nghiệp, còn với người dùng phổ thông, sẽ chỉ có một số thay đổi khi thao tác với các tập tin PDF trong ứng dụng.

Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Price: Free+
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Price: Free+

Phản hồi bài viết